Målgruppe

Vi er godkendt til borgere i aldersgruppen 14-35 år med følgende diagnoser:

  • Omsorgssvigt
  • Autismespektrum
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Anden psykisk vanskelighed